Hyresvillkor

Beställning och betalning
Bokningen är bindande för båda parterna så snart den är bekräftad och hyresgästen betalt anmälningsavgiften (eller hela hyran). På katalogpriset tillkommer en avgift på 75:-/bokning. Antalet vuxna och barn får inte överstiga antalet bäddar enligt den lämnade beskrivningen. Bostaden får inte heller utnyttjas av fler gäster än vad som angivits i beställningen. Vintertid kan eventuell elavgift debiteras.

Avbeställning
Avbeställer hyresgästen bostaden tidigare än 30 dagar före tillträdesdagen återbetalas hyresbeloppet med avdrag för anmälningsavgiften, 575:-. Avbeställer hyresgästen bostaden senare debiteras hela hyresbeloppet.

Frivilligt avbeställningsskydd
Hyresgästen kan teckna ett frivilligt avbeställningsskydd till en kostnad av 250:- per hyresobjekt. Vid avbeställning får hyresgästen då tillbaka hyresbeloppet med avdrag för bokningsavgift. Gäller vid sjukdom, läkarintyg fordras. Avbeställningsskyddet är en försäkringspremie som aldrig återbetalas.

Förmedlarens ansvar
Bergslagens Stugförmedling drivs av Tursam i Bergslagen ekonomisk förening. Tursam ansvarar endast för handläggning av hyresavtalet mellan hyresgästen och bostadsägaren samt att uppgifterna i stugkatalogen är korrekta. Tursam åtar sig att vid ev avtalstvist svara för handläggningen av ärendet. Tursam ansvarar inte för ev kontraktsbrott från bostadsägarens sida.

Hyresgästens ansvar
Hyresgästen förbinder sig att under hyrestiden väl vårda bostaden med därtill hörande fasta och lösa inventarier. Skada som vållats av hyresgästen eller av person som med hyresgästens medgivande vistas i bostaden ersätts av hyresgästen. Vid avresan ska gästen överlämna bostaden i städat skick. Vid bristfällig städning äger Tursam rätt att efterdebitera en avgift på den faktiska städkostnaden dock minst 300:-. Borttappad nyckel ersätts av hyresgästen med minst 200:-. Husdjur får inte medföras utan särskild tilllåtelse. Lakan och handdukar medtages. Köksutrustning ingår i alla stugor. Stugan skall lämnas i städat skick.

Ankomst/avresa
Stugan är tillgänglig från kl 15.00 ankomstdagen och fram till kl 12.00 avresedagen. Bytesdag, lördag

Teckenförklaring
Rok = rum och kök/room and kitchen/Zimmer und Küche
Rop = rum och pentry/room and pantry/Zimmer und Kochnische
Kvm = kvadratmeter/square metre/Quadratmeter
b = bäddar/beds/Betten
x = extrabäddar/extra beds/Extrabetten
km = kilometer/kilometre/Kilometer
N = norr/north/nordlich
O = öster/east/östlich
S = söder/south/südlich
V = väster/west/westlich
SO = sydöst/south east/südöstlich
SV = sydväst/south west/südwestlich
HD = högsäsong dygn/high season day/Hochsaisontag
LD = lågsäsong dygn/low season day/nebensaisontag
HV = under vecka nr 25-33/high season week No 25-33/Hochsaison Wochen Nr 25-33
LV = under vecka nr 18-24, 34-41, övrig tid vinteruthyrning/low season week No 18-24, 34-41, otherwise winter renting/Nebensaison Wochen Nr 18-24, 34-41übrige Zeit Wintervermietung

Symbol for electricity supplement. Winter rentals.
Mit Stromzuschlag im Winter
Med reservation för ändringar
Subject to alteration/Änderungen vorbehalten