Sammanställning, frukostträffar i Bergslagen

En sammanställning av de tankar och idéer som framkom på Destination Bergslagens Frukostträffar under v. 47 2018. Åkerby Herrgård, Hellefors Herrgård, Tingshuset Kopparberg och Lindesbergs GK.

UTVECKLA VÄRDSKAPET i BERGSLAGEN

 • Vi är Bergslagen – fortsätt att skapa gemenskap i destinationen.
 • ”Sopade entréer” – håll rent och snyggt.
 • Tipsa om grannen – vad finns mer att besöka och göra här.
 • Utbilda/informera de som jobbar inom service men inte är traditionellt ”turistiskt”.
 • Arrangera en ”rundresa” i Bergslagen för besöksnäringen innan sommarsäsongen.
 • Skapa en tydlig struktur på de platser utanför turistbyråerna man kan hämta tryckt material. Det kan vara ett liknande ställ + en fin bild som ger ”känslan av Bergslagen”.
 • Bergslagens broschyrer är fortfarande betydelsefulla för våra besökare/kunder.
 • Kan vi skapa en ”upplevelsegaranti” när vi har besökare hos oss, oavsett om man kommer för ett idrottsevenemang eller av annan anledning. Ett bra mottagande bör ske från alla håll – det är ju allas ansvar att se till att våra besökare trivs och återkommer.
 • Vi inom besöksnäringen måste inse att ett bra värdskap skapar ett mervärde för både våra egna produkter och för destinationen som helhet.
 • Intressera dig för dina besökare!
 • Stripa/energikällan/arenan jobbar mycket med värdskap. Man är ”värdar” och ska kunna allt om sina olika verksamheter. Arbetsmodell ”LÖN” – leende – ögonkontakt – nick.
 • I Löa har man haft en ”hyttvärd” som intervjuar besökarna om var de fått kännedom om dom. Vanligast är personliga rekommendationer. Även Perssons magasin frågar sina gäster hur de hittat dit och var de kommer ifrån.
 • Ge tips på vart man kan åka vid utcheckning från din verksamhet!


  IDÉER och ÖVRIGT
 • Lindesbergs kommun kommer att arrangera ett sådant 2019. Kan Seniorkollo vara något att bygga vidare på? Bra målgrupp som kan bearbetas och reser utanför säsong.
 • Behov av fler boenden när det gäller större idrottsevenemang. Kan man ordna transfer?
 • Lyfta upp stora turneringar/cuper som lockar många deltagare på bergslagen.selänk till annan webbplats
 • Kartor med tips på dagsutflykter med bil på småvägar. Olika teman gruva/hytta m.m.
 • Ska man lägga till boende i Gruppreseguiden.
 • Kan man få stopp på skidresenärer som passerar Bergslagen.
 • Marknadsföra mountainbike-lederna på den brittiska marknaden via sociala medier.
 • Kan vi mer lyfta hållbarhet, livsstil, miljö. Här kan Bergslagen bli först att lyfta blicken och gå före för en hållbarare miljö. Livsstil inte bara miljötänk – märk skillnaden.
  Ex Hyttans hemligheter ger rabatt till de som transporterar sig till platsen klimatsmart
  Kan destinationen genomföra en kampanj ”Res klimatsmart till Bergslagen”?
 • Tänk mer lokalt – lyft goda exempel?
  Lyft när- och lokalproducerade produkter. Viktigt att ha kunskap om produkterna du säljer.
  Säljer man honung från en producent ska man kunna berätta lite mer om varan.
 • Temat i årets broschyr ”Vilse i Bergslagen” var bra – skapade en nyfikenhet. Fortsätt med det
 • Hur får vi in mer familj och barn i marknadsföring? Barnfamiljer bör vara en målgrupp?
 • Marknadsför oss mer i Örebro och i hela regionen. Hur ökar vi vetskapen om Bergslagen?
  Kan vi delta på befintliga events? Kan vi ha en samlad ”Örebrovecka”?
 • Bussar och tåg. Delta i tidningen Kupé förutom Hit och Dit (Tåg i bergslagen)
  Sätt upp skyltar med ”Välkommen till Bergslagen” i skogen när man kommer med tåg.
 • Ge alla besökare ett SMS när man anländer ”Välkommen till Bergslagen”.
 • Kan vi införa någon sorts kvalitetsmärkning av Bergslagens besöksmål/aktiviteter eller värdskapet?
 • Kan vi använda oss av färdiga koncept när det gäller evenemang/events som t.ex: ”Cykelveckan”, ”SM i matlagning” m.m.
 • Matresa i Örebro län. Arrangörerna av Matmarknaden i Wadköping planerar ev. matresa i södra länet där mat och livsmedelsproducenter är i fokus.
  Vi tycker de borde titta norrut istället – Bergslagen. Vi försöker påverka, träff?
 • Viktigt att vi hänger på redan bra planerade evenemang!
 • Kan vi jobba med att få fler evenemang/aktiviteter under tiden jan, feb, mars, okt, nov, dec.
 • Behov att bra bilder, bilder som kan användas gemensamt för att stärka varumärket Bergslagen. Kan vi satsa på en gemensam fotobank? Kanske en presssida på bergslagen.se där några utvalda bilder finns fria att använda. Google drive. Kan vi utlysa en fototävling?
 • Bergslagen borde ha en person anställd som jobbar med webb, sociala medier m.m.
 • Är Naturkort/dekal för de som cyklar i Hjulsjö, Pershyttan en bra idé för att skapa intäkter för skötsel av lederna?

Sammanställt av Maria Dahlqvist & Håkan Ceder.