Funktioner och exempel

Denna gren innehåller funktioner som är uppsatta på förhand, en teststruktur som används vid bygge av undermeny och även några layoutexempel.