Pershyttans kulturreservat

I Pershyttan har järn framställt sedan medeltiden. Pershyttan är en bergsmansby som idag är kulturreservat. Här finns hytta, besökscentrum med informarion och utställning, gruvor och fina stigar i reservatet. Hyttan har Sveriges bäst bevarade träkolsmasugn som var i bruk fram till 1953. Hyttan lämnades precis som den var efter sista blåsningen, komplett med utrustning och allt. Kulturreservatet är öppet året runt, hyttan kan bara besökas med guide under sommaren. Restaurang och café öppet under sommaren.

Pershyttans hytta

I Pershyttan har man framställt järn sedan medeltiden. Den nuvarande hyttan fick sin utformning 1856 och inrymmer bland annat rostugn och träkolsmasugn. Under en guidad visning får du uppleva hyttan som den lämnades efter sista blåsningen 1953, komplett med utrustning och allt.

Guidade visningar dagl. 1/7–13/8 kl. 15
Samlingsplats: Våghuset, Pershyttan
Pris: 100 kr/person, barn/ungdom tom 17 år gratis i vuxens sällskap.

Lockgruvan

Järnmalm har brutits i Pershyttan från medeltiden fram till att gruvbrytningen upphörde 1967. Lockgruvan är en av de tidiga järnmalmsgruvorna och var i drift fram till 1909. Under en guidad visning går du ner ca 40 meter under jord med hjälp av trappor och får du känna på hur det kunde vara att arbeta i en gruva.

Guidade visningar dagl. 1/7–13/8 kl. 12.30
Samlingsplats: Våghuset, Pershyttan
Pris: 100 kr/person, barn/ungdom tom 17 år gratis i vuxens sällskap.

Natur- och kulturstigen i Pershyttan

Natur- och kulturstigen tar dig runt i området och berättar byns historia. Stigen är 6 km lång och har en nordlig och en sydlig slinga som båda börjar vid besökscentret. Till natur- och kulturstigen finns ett häfte som beskriver de sevärdheter som finns utmed stigen. Häftet kostar 20 kr och finns att köpa på turistbyrån och i våghuset i Pershyttan. Natur- och kulturstigen och de olika "stationerna" utmed den är märkta med gula markeringar.