Pershyttans kulturreservat

I Pershyttan har järn framställt sedan medeltiden. Pershyttan är en bergsmansby som idag är kulturreservat. Här finns hytta, besökscentrum med informarion och utställning, gruvor och fina stigar i reservatet. Hyttan har Sveriges bäst bevarade träkolsmasugn som var i bruk fram till 1953. Hyttan lämnades precis som den var efter sista blåsningen, komplett med utrustning och allt. Kulturreservatet är öppet året runt, hyttan kan bara besökas med guide under sommaren. Restaurang och café öppet under sommaren.

Guidade visningar sommartid.