Äppelfestival på Ön

Artbestämning av äpplen med pomolog Christer Sandberg, provsmak och självplock i Genbanken (max en kasse per person), lär dig hur du torkar och mustar äpplen. Tävling - vem bakar Noras godaste äpplekaka? Lämna in din kaka senast kl.12 i röda ladan, juryn utser vinnaren ca kl. 14. Fikaservering.

Vid regnväder sker aktiviteterna inomhus.
Båten M/S Plaskus är gratis och trafkerar ön kl. 10.45-15.15.

Tid: lördag 14 september kl. 11:00-15:00

Plats: Alntorps Ö, Nora

Område: Nora