Det kom ett brev.......

Visor och berättelser med Björn Hedén och Marketta Franssila med anledning av det berömda Treskilling Banco frimärket som stämplades denna dag.
Frientré!

Arrangör: Ljusnarsbergs kammarmusikförening Tfn: 070- 517 96 10

Tid: torsdag 13 juli kl. 14:00-15:00

Plats: Malmtorget

Område: Kopparberg