Vernissage, utställningar med tema böcker

De tre utställningarana som under sommaren visas på Frövifors Pappersbruksmuseum har alla någon koppling till temat "böcker".

Konstnären Cecilia Levy tillverkar objekt i papier machéteknik med papper från gamla böcker. I en del av utställningen ”Extrakt” visas läkeväxter lämpade att göra avkok, s.k. infusioner på. Inspirationen har hämtats från antika botaniska illustrationer.

Avgångseleverna på bokbinderiutbildningen på Leksands folkhögskola har arbetat med olika utmaningar under året, och variationen är stor mellan tekniker, material och uttryckssätt. Utställningen ”Build/Bind” visar prov på både klassiskt, modernt och historiskt bokbinderi.

I utställningen ”Ur Arkivet” presenteras ett urval av böcker och andra föremål från Pappersbruksmuseets arkiv som bär på en spännande historia.

Utställningarna visas mellan 19/6- 31/8, tisdag-lördag kl. 10.00-16.00.

Arrangör: Frövifors pappersbruksmuseum

Tid: lördag 16 juni kl. 11:00-15:00

Plats: Frövifors pappersbruksmuseum, Frövi

Område: Lindesberg