Farsdags Café

Källmans Café och Loppis öppen 11-16
Info: Ingela Bornström tfn:073-067 02 89

Tid: söndag 10 november kl. 11:00-16:00

Plats: Källmans Café Östra Kumlan

Område: Kopparberg