Familjegudining i Råsvalslund

Följ med på en guidning för hela familjen i Råsvalslund.

Råsvalslund är en vikingatida boplats och nutida betesmark. I Råsvalslund fanns en permanent bosättning redan på 800-talet, under vikingatiden. Här finns sammanlagt 36 gravar och lämningar efter ett 20-tal hus. För 1200 år sedan bodde det runt 30–40 personer i byn. De bedrev lantbruk, jakt och fiske.

Hitta hit; Råsvalslund ligger i närheten av väg 50, en och en halv mil norr om Lindesberg. Sväng av vid skylten mot Råsvalslund, på en grusväg som heter Råsvalsvägen. Det finns parkeringsplatser vid ishallen, därefter promenad till fornlämningsområdet. Ett par hundra meter ned på vägen finns en besöksparkering med några få parkeringsplatser. Därifrån är det en kort promenad till området. Det finns inga preparerade gångvägar och i hagen får man gå i terrängen.

Arrangör: Kultur och fritidsenheten, Lindesbergs Kommun

Tid: onsdag 31 juli kl. 14:00

Plats: Råsvalslund, Guldsmedshyttan

Område: Lindesberg