Guidning i Leja

Leja koppargruvor är kända sedan 1500-talet och var i drift senast under första världskriget då anrikningsverkets kalkrika sligavfall skapade den ”öken” som idag utgör Leja naturreservat.

Följ med på en guidad tur vid Leja koppargruvor. När gruvorna stängdes plockades alla byggnader ner och kvar finns betongfundament, gruvhål och andra lämningar som vittnar om tidigare verksamhet på platsen.

Föranmälan till: magnus.jerlstrom@lindesberg.se
Samling vid parkeringen några minuter innan guidningen startar.

Plats: Koppargruvorna invid Leja naturreservat, söder om Mårdshyttan.
Vägbeskrivning: Från R50 i Fanthyttan, kör mot Nora. Straxt efter gamla nykterhetstemplet (gråvit byggnad) sväng söderut vid transformatorstationen, följ skyltning mot Leja och Leja naturreservat.

Arrangör: Kultur- och fritidsenheten, Lindesbergs Kommun

Tid: onsdag 3 juli kl. 17:00-18:00

Plats: Leja koppargruva

Område: Lindesberg