Frövifors pappersbruksmuseum

Frövifors är ett välbevarat pappersbruk och är unikt i sitt slag i Sverige. Med den intakta maskinparken och arbetsmiljön från sekelskiftet och att den ligger sida vid sida med en nutida pappersindustri. På muséet finns också utställningar om förpackningshistoria, japansk förpackningskonst, ölburkar och brukshistoria. Här kan du prova på att göra ditt egna papper i handpappersverkstaden.

Under sommaren 2018 visas också tre stycken tillfälliga utställingar på Frövifors Pappersbruksmuseum som har temat ”böcker” som en gemensam nämnare.

Öppet: 19 juni-31 augusti, tisdag-lördag, kl.10.00-16.00.