Kreativiteten flödar i Stripa gruvmiljö

Kreativiteten finns i Bergslagsbornas DNA. Det började med bergsmännen som gav sig på utmaningen att utvinna malm – och gjorde det med mycket stor framgång. Idag tar sig kreativiteten andra uttryck i byar och miljöer som har sin bakgrund i gruvor och bergshantering. Ett bra exempel är Stripa gruvmiljö.

Enligt gamla lagböcker var Stripa gruva i full gång under 1400-talet och försåg traktens hyttor med malm. Brytningen lades ner 1977 och numera är gruvan byggnadsminne. I den sämsta av världar hade gruvmiljön fått stå och förfalla. I den bästa skulle den ha få nytt liv – och så blev det.
Vi sitter i det gamla verktygsförrådet som idag är pub. En skylt från gruvbrytningens tid förkunnar att det är förbjudet att spotta på golvet och intill sitter en gulnad lapp fastsatt med fyra häftstift – telefonlistan till gruvans olika avdelningar när driften var igång.
– Gruvan har aldrig varit helt övergiven, säger Thomas Rydén, konstnär och delägare i Stripa bryggeri. Det har varit pigmenttillverkning här, liksom malm- och kalkkross.

Källa till inspiration

Dagens verksamhet tog fart 2011 när smyckesmederna Kajsa och Johnny Karlsson flyttade hit. Året efter kom bryggeriet och 2014 startade Bergslagspraliner och Stripasmederna sina verksamheter.
– Det blir mer och mer aktivitet här. Allt som händer här är bra, det får miljön att leva, säger Gunilla Borensjö på Bergslagspraliner.
Att Stripa är en kreativ miljö är det ingen tvekan om. Thomas Rydén finner inspiration till många av sina tavlor här.
– En av mina utställning heter ”Entropi”, som betyder grad av oordning. Det är så den gamla miljön är här. Lite oordnad, men otroligt inspirerande.
Kajsa Karlsson håller med:
– När jag går runt på området ser jag alltid massor av saker som ger mig inspiration till nya smycken.

Unikt och oförglömligt

Stripa har fått nytt liv, och mycket beror på de företagare och verksamheter som finns här idag. Miljön är sällsynt, rå och ruffig på sina håll. Men välkomnande och oförglömlig för de besökare som kommer hit.
– Ju fler vi är som verkar här, desto fler idéer kommer att förverkligas, säger smeden Kent Persson, som jobbade på backen när gruvan fortfarande var i drift och väl känner till lokalerna. Lokaler som nu lever i allra högsta grad.
– Det är bra att vi befolkar det här stället igen, säger Kajsa Karlsson.
Kom till Stripa du också – och upplev ett annorlunda besöksmål. Gruvområdet har genomgått en enorm förvandling. Den industriella miljön har en speciell atmosfär som vittnar om hur det var här när gruvan var i full gång.