Destination Bergslagen

Destination Bergslagen (Tursam i Bergslagen ekonomisk förening). Vårt Bergslagen är samlat kring de städer och orter som ligger i nordvästra Västmanland (Örebro län), Lindesberg, Nora, Hällefors, Grythyttan och Kopparberg. Vi drivs sedan 1993 som en ekonomisk förening där våra fyra kommuner är medlemmarna. Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommun. Vi samarbetar med besöksnäringen för en ökad marknadsföring av vårt Bergslagen som en destination.

Destination Bergslagen
Besök: Lindesbergs Turistbyrå, Järnvägsgatan 2a, Lindesberg
Postadress: Box 88, 711 22 Lindesberg
Tfn: +46 (0)581-120 50
e-post: info@bergslagen.se

Kontaktpersoner:                 
Ansvarig: Håkan Ceder, Nora Turistbyrå
Tfn: 0587-811 19
hakan.ceder@nora.se

Bankgiro: 5861-8885
Organisationsnr: 716 453-1993 

Region Örebro län

www.bergslagen.se delfinansieras av Region Örebro län