Destination Bergslagen

Destination Bergslagen (Tursam i Bergslagen ekonomisk förening). Vårt Bergslagen är samlat kring de städer och orter som ligger i nordvästra Västmanland (Örebro län), Lindesberg, Nora, Hällefors, Grythyttan och Kopparberg. Vi drivs sedan 1993 som en ekonomisk förening där våra fyra kommuner är medlemmarna. Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommun. Vi samarbetar med besöksnäringen för en ökad marknadsföring av vårt Bergslagen som en destination.

Destination Bergslagen
Postadress: Box 88, 711 22 Lindesberg
Tfn: +46 (0)581-120 50
e-post: info@bergslagen.se
Bankgiro: 5861-8885
Organisationsnr: 716 453-1993 

Kontaktpersoner:                 
Samordnare: Håkan Ceder, Nora Turistbyrå
Tfn: 0587-811 19
hakan.ceder@nora.se

Heléne Sommar, Ljusnarsbergs kommun
Tfn. 0580-805 45
helene.sommar@ljusnarsberg.se

Camilla Sandblad, Hällefors kommun
Tfn: 0591-644 76
camilla.sandblad@hellefors.se

Marie Nilsson, Lindesbergs kommun
Tfn: 0581-811 70
marie.nilsson@lindesberg.se

Region Örebro län

www.bergslagen.se delfinansieras av Region Örebro län