Om Destination Bergslagen

Destination Bergslagen (Tursam i Bergslagen ekonomisk förening). Vårt Bergslagen är samlat kring de städer och orter som ligger i nordvästra Västmanland (Örebro län), Lindesberg, Nora, Hällefors, Grythyttan och Kopparberg. Vi drivs sedan 1993 som en ekonomisk förening där våra fyra kommuner är medlemmarna. Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommun. Vi samarbetar med besöksnäringen för en ökad marknadsföring av vårt Bergslagen som en destination.

Destination Bergslagen

Postadress: Hällefors kommun, 712 83 Hällefors
Tfn: +46 (0)581-120 50, e-post: info@bergslagen.se
Bankgiro: 5861-8885
Organisationsnr: 716 453-1993 

Kontaktpersoner               

Ljusnarsbergs kommun
Heléne Sommar, tfn. 0580-805 45
helene.sommar@ljusnarsberg.se

Hällefors kommun
Camilla Sandblad, tfn: 0591-644 76
Samordnare Destination Bergslagen
camilla.sandblad@hellefors.se

Lindesbergs kommun
Linda Grönkvist
linda.gronkvist@lindesberg.se

Nora turistbyrå
Håkan Ceder, tfn: 0587-811 19
hakan.ceder@nora.se


Region Örebro län

www.bergslagen.se delfinansieras av Region Örebro län

Prenumerera
på nyhetsbrev