Daniel tipsar om sina fyra favoritreservat

Daniel Gustafsson vet det mesta om Bergslagens naturreservat. Han arbetar som samordnare för friluftsliv och grön infrastruktur på Länsstyrelsen i Örebro län. Här är hans topp-lista över naturreservat i Bergslagen, som kommer att ge dig en fantastisk upplevelse.

Björskogsnäs naturreservat
Björskogsnäs bildades 1973 och är 19 hektar stort. Reservatet ligger på en halvö några kilometer sydväst om Grythyttan. I Grythyttan, ta väg 205 mot Karlskoga. Skylt in mot reservatet efter 5 km. Parkera vid parkering före järnvägsövergången. Därifrån är det 1 km promenad in till reservatet. 1,3 km rundslinga leder runt i reservatet. Utflyktsbord och toalett finns, liksom grillplats vid sjön Torrvarpen. Björskogsnäs är tillgängligt för alla, och om man har svårt att gå hela vägen till reservatet kan man med hjälp av en kod till en bom köra hela vägen fram.
Faktablad Björskogsnäs Pdf, 408.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Murstensdalen
Storslagen gammelskog, djupa tjärnar och myrar. Här är man långt från stadens brus. Två rundslingor för vandring 5 och 12 km, med vindskydd och eldplatser. Flera reservat ligger angränsande till Murstensdalen, hela vägen upp till Loka Brunn.
Faktablad Murstensdalen Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Nittälvsreservaten
Här möts man av ett oreglerat vattendrag med forsar, fall och lugna vatten, såväl som artrika gammelskogar och vidsträckta myrar. Med de angränsande naturreservaten är detta ett av länets största skyddade naturområden. Vad sägs om Kaljoxadalen, Brattforsen, Nittälvsbrännan och Mördarheden. Stigar, vandringsleder och rastplatser ger perfekta möjligheter för ett äkta outdooräventyr.
Faktablad Nittälven Pdf, 679.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Långa tjärnarna
Naturreservatet Långa tjärnarna är ett stort vildmarksliknande skogsområde strax söder om Klotens friluftsområde. Skogen är gammal och bär spår av skogsbrand och kolvedshuggning. Här får man vandra bland skogstjärnar, granskogar, gamla tallar, lövrika skogar och vackra sjöar. Fina badmöjligheter på sommaren.
Faktablad Långa tjärnarna Pdf, 663.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tjuråsen
Här ca 20 km väster om Nora möts man av en dramatisk terräng med riktigt gammal skog invid Svartälvens strand. Den magra tallskogen på höjderna står i skarp kontrast till de frodiga och högresta granskogarna nere i dalgångarna. Vandringsled, vindskydd och eldplats.
Faktablad Tjuråsen Pdf, 821.7 kB, öppnas i nytt fönster.