Vandra i ett naturreservat

Kindla

Ingenstans i Bergslagen finns ett större område utan vägar. Kindlaområdet är vildmark, över 900 hektar stort. I området finns sammanlagt 15 km strövstigar. Stigarna gör det möjligt att gå en runda på 7-10 km. En del av dem är mycket kuperade men ger också utsikter utöver det vanliga. I reservatet finns rastplatser, utsiktstorn, vindskydd och en eldpallkoja för övernattning. Högsta punkten i området är Kindlahöjden, 426 m över havet.
Faktablad Kindla Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Murstensdalen

I Murstensdalen finns orörd vildmark med djupa raviner, gammal tallskog och stråk av sjöar, myrar och tjärnar. Området är ett väglöst land och boplats för många ovanliga växter, svampar och djur. Från reservatets norra del utgår rundslingor som är ca 5-12 km långa. Längs stigarna finns vindskydd med eldplatser och längs den längre slingan finns en timmerkoja för övernattning.
Faktablad Murstensdalen Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Nittälvsdalen - ett kluster av naturreservat

Ett område för dig som vill uppleva ett riktigt friluftsäventyr. Flera av naturreservaten utmed Nittälven binds samman av markerade stigar. Här finns goda möjligheter för såväl långa vandringar som kortare utflykter.

Utmed vattendraget Nittälven sträcker sig ett stort, sammanhängande vildmarksområde med många naturreservat. Här möter du ett oreglerat vattendrag med forsar, fall och lugna vatten, såväl som artrika gammelskogar och spännande geologiska landformer. Det finns gott om markerade stigar i området som passar för både korta och långa vandringar.

Ny entré till Nittälvsdalen finns vid Kolbron.

Samlad information om Nittälvsdalen finns på: Nittälvsdalen - ett kluster av naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Faktablad_Nittalvsdalen Länk till annan webbplats.

Knuthöjdsmossen

Knuthöjdsmossen ligger ett stenkast från Hällefors centrum. Här finns en spångad stig på 1,5 km bland hundratals små gölar, välvda mossar och högmossar. De första 500 m av spången ut på myren är bredare och anpassad för rullstolar. Mossen har ett väldigt rikt fågelliv som t ex smålom, enkelbeckasin, trana och skogssnäppa och är ett populärt resmål för naturfotografer.
Faktablad Knuthöjdsmossen Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Långa tjärnarna

Naturreservatet Långa tjärnarna är ett stort vildmarksliknande skogsområde strax söder om Klotens friluftsområde. Skogen är gammal och bär spår av skogsbrand och kolvedshuggning. Här får man vandra bland skogstjärnar, granskogar, gamla tallar, lövrika skogar och vackra sjöar. Fina badmöjligheter på sommaren.
Faktablad Långa tjärnarna Pdf, 663.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Skärmarbodabergen

I Skärmarbodabergen finns mängder av grottor och dramatiskt kuperad natur att upptäcka och utforska. Skogen är gammal och rymmer många sällsynta växter och djur. I Skärmarbodabergen finns flera sprickdalar och förkastningsbranter som bildades för många miljoner år sedan då delar av jordskorpan rörde sig och sprack. Här finns också isslipade berghällar, stora enskilda flyttblock och stora anhopningar av stenblock. Allt detta är inladsisens verk. I reservatet finns vandringsslingor på 0,5-5,6 km.
Faktablad Skärmarbodabergen Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Tjuråsen

Här ca 20 km väster om Nora möts man av en dramatisk terräng med riktigt gammal skog invid Svartälvens strand. Den magra tallskogen på höjderna står i skarp kontrast till de frodiga och högresta granskogarna nere i dalgångarna. Vandringsled, vindskydd och eldplats.
Faktablad Tjuråsen Pdf, 821.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Munkhyttan

Munkhyttan är ett fjärilsreservat. Här finns rätt livsbetingelser för de två sällsynta fjärilarna asknätfjäril och väddnätfjäril. Naturmiljön i reservatet är även bra för andra fjärilsarter som pärlemorfjäril, makaonfjäril, sotnätfjäril och svartfläckig glanssmygare. Längs Munkhyttebäcken går Fjärilsstigen, en spångad stig på ca 1,2 km kan du gå genom fjärilarnas livsmiljöer utan att riskera att skada dem. Bästa tid att se fjärilarna är i från slutet av maj till början av juli beroende på vädret.
Faktablad Muknhyttan Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Järleån

Järleåns naturreservat ligger i en flera hundra tusen år gammal dalgång. Ån har till stor del kvar sitt naturliga lopp och här finns en av länets mäktigaste forssträckor, Långforsen. Tidigt på våren är forsen som mäktigast och på försommaren är blomsterprakten som vackrast. Bland de ovanliga växterna kan nämnas tibast, vätteros, lungört och skavfräken. Fåglar som trivs i reservatet är knipa, storskrake, strömstare och forsärla. Här finns även bäver och ibland utter. Längs ån finns en vandringstig på 2,5 km.
Faktablad Järleån Pdf, 603.4 kB, öppnas i nytt fönster.