Teater, Små Kvinnor från Macondo

Teater Luna ger "Små kvinnor från Macondo".
Det är är en föreställning om såväl utanförskap, gemen-skap, rotlöshet, exil och försoning. Ett drömspel som handlar om grundläggande värderingar och behov. Om att återerövra livet och försonas med det förflutna. Frågor som föreställningen ställer är: Kan man gå vidare efter att ens liv slagits i spillror? Kan man finna frid i den fristad som det nya landet erbjuder? Kan man tala om det som det inte finns ord för: skräck, död, tortyr och flykt? Pjäsens fem kvinnor finner sätt att ta tillbaka livet, att gå vidare och försonas, utan att glömma. Glömskan är historiens för-fall. Så de återskapar historien och bevarar den för framtiden.

Biljetter: 180 kr
Ungdom t.o.m 25 år samt vuxenstuderande: 90 kr.
Förköp sker på Lindesbergs stadsbibliotek tfn: 0581-811 40.

Arrangör: Lindesbergs Riksteaterförening

Tid: tisdag 18 oktober kl. 19:00

Plats: Folkets Hus Bio

Område: Lindesberg