Norden - vårt hem på jorden

Varför låter Jussi Björlings stämma så speciell, varför kan vi känna igen oss i musik av Grieg, varför finns det nordiska organisationer, hur har vi det med vår längtan och med vår melankoli? Varför är det så speciellt att bo häruppe när sommarnattsljuset långsamt tynar bort och skapar en air av eftertanke och vemod?

Medverkande: landshövding Maria Larsson som av kulturministern blivit utsedd till ordförande för Voxenåsen, det norsksvenska kulturcentret i Oslo. Direktör Benny Marcel, chef för Nordisk Kulturfond i Köpenhamn. Benny har ett förflutet i Örebro län som chef för Örebro konserthus. Samt ytterligare en av länets celebriteter professor i måltidskonst, forne gästgivaren Carl Jan Granqvist. Därtill medverkar Stadraensemblen med fantasieggande texter från hela Norden, det blir upptåg och det blir en kväll där publiken får något sant nordiskt att äta under föreställningens gång.

En kväll där publiken får något sant nordiskt att äta under föreställningens gång.

Biljetter & info: Teaterfoajén 0587-31 13 05, Nora turistbyrå 0587-811 20
eller via www.stadrateater.se Länk till annan webbplats.

Tid: fredag 11 augusti kl. 19:00

Plats: Stadra teater

Område: Nora