Skiffertrampen

 Grythyttans CK inbjuder till Skiffertrampen. Banlängder: Långa sträckan 70 km, korta 27 km. Vätskekontroller utefter båda banorna. Utlottning av  priser sker bland de som fullgjort loppet. Skifferplakett till samtliga. Godkänd hjälm krävs. Skiffertrampen är ett motionslopp. Följ trafikreglerna. Välkomna!

Startplats: Grythyttans skola OBS! Gemensam start för långa banan kl 10.00.
Korta banan start kl 10.00–11.00
Startavgift: 100:- för långa och korta banan, 50:- för ungdom (max 15 år).
Arrangör: Grythyttans cykelklubb
Kontakt: Kari Paavonen, 070-541 41 95, Roland Sveder 070-571 31 26
AffischPDF

Tid: lördag 25 maj kl. 10:00

Plats: Grythyttans skola

Område: Hällefors/Grythyttan