Gruvans byggnader

Seminarium i Kopparberg och Ställberg.Föreningen Bergslagsarkiv inbjuder till ett seminarium kring gruvbyggnader i Bergslagen. Seminariet är öppet för alla intresserade.
Programmet omfattar föredrag av gruv- och lokalhistorikern Jan Kruse och arkitekturhistorikern Magnus Rönn samt efter lunch en bussexkursion till Ställberg.
OBS! Anmälan till seminariet skall ske senast onsdagen 12 september 2018. Anmälan kan lämnas via epost (info@bergslagsarkiv.se),brev (Föreningen Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala,
Box 135, 751 04 Uppsala) eller telefon (019/777 19 52, Håkan Henriksson).
Deltagarantalet är begränsat – anmäl dig gärna tidigt!
Se fullständigt program på : http://www.bergslagsarkiv.se/meddelande-34.pdflänk till annan webbplats

Tid: onsdag 19 september kl. 10:00

Plats: Start vid Församlingshemmet i Kopparberg, Laxbrogatan 18

Område: Kopparberg