Prästfalls Kalle - en legendarisk Ljusnarsbergsspelman

En folkmusikalisk berättelse i ton, ord och bild av Bergslagernas Spelmansgille om K-G Karlsson från Prästfall i Ljusnarsberg, en legendarisk storspelman.
Arr:Ljusnarsbergs kammarmusikförening
Tfn: 0581- 910 32 070 51 796 10
Pris/entré 150 kr
Medlemmar i Ljusnarsbergs kammarmusikförening 100 kr


Tid: onsdag 14 november kl. 19:00-20:30

Plats: Tingshuset

Område: Kopparberg