Föreläsning, Bergsmansgårdar

Kulturarv i kulturlandskapet. På Lindesbergs stadsbibliotek. Mia Geijer, antikvarie för kulturmiljöfrågor, Länsstyrelsen i Örebro, berättar om järnets landskap och hur bergsmansgårdarna växte fram, vad som utmärker dem och hur vi ser på dem som kulturarv idag.

Arrangör: Lindesbergs hembygdsförening och Noraskog hembygdsförening

Tid: onsdag 24 april kl. 19:00

Plats: Lindesbergs stadsbibliotek

Område: Lindesberg