Föredrag, Vikten av att bevara

Föredrag med bebyggelseantikvarie Gustav Bergström på Nora Församlingshem under rubriken Värna det vackra. Vikten av att bevara.

Om föredraget
Bebyggelsen i de svenska städerna och på landsbygden är en viktig del av kulturarvet och visar hur samhället och idealen förändras under årens lopp. Fabriksbyggnader, affärshus, villor och hyreshus, alla berättar de om sin tid och hjälper till att förankra nutiden i historien. Att bevara en äldre byggnad och att göra det väl är tyvärr långt ifrån självklart. Många hus har som bekant rivits eller förvanskats till oigenkännlighet, trots att en gammal och välbevarad byggnad vanligtvis betingar ett högt värde. Om konsten att bevara och varför man bör gå varsamt fram kommer detta föredrag att beröra, och även hur synen på bevarande och restaurering förändrats genom åren.

Om Gustav Bergström
Gustav Bergström är i grunden civilingenjör men jobbar idag som bebyggelseantikvarie på fastighetsmäkleriet Historiska Hem och var 2017 mottagare av Svenska Byggnadsvårdsföreningens pris i kategorin försvara. Känd från instragram och webb under namnet @ravjagarn Länk till annan webbplats.

Fri entré, begränsat antal platser.
Förbokning (max 2 per person) på Nora turistbyrå, tfn: 0587-811 20

Arrangör: Nora kommun/Nora turistbyrå tillsammans med Tre Trästäder.

Tid: onsdag 25 september kl. 18:00-19:00

Plats: Nora Församlingshem