Botanisk vandring i byn

Vi utforskar de växter och blommor som finns i vår närmiljö med Naturstudieklubben

Plats: Folkets Trädgård i Ställdalen

Info/ anmälan: Anmäl ert deltagande per mail till folketstradgardstalldalen@gmail.com eller sms 0732-603042 senast en dag före arrangemanget. Ange namn,antalpersoner och telnr

Tid: fredag 14 augusti kl. 14:00-16:00

Plats: Ställdalen

Område: Kopparberg