Bushcraft

Tillsammans lär vi oss att bevara,utveckla och sprida traditionell mångårig kunskap om vildmarks-och överlevnadsteknik. Gratis återbruksmaterial finns på plats.

Plats: Folkets Trädgård i Ställdalen

Info/ anmälan: Anmäl ert deltagande per mail till folketstradgardstalldalen@gmail.com eller sms 0732-603042 senast en dag före arrangemanget. Ange namn,antalpersoner och telnr

Tid: fredag 31 juli kl. 14:00-16:00

Plats: Ställdalen

Område: Kopparberg