Skördefest

Skördefest i Folkets Trädgård. Kom så skördar vi,smakar på och firar in hösten. Lokala odlare och mathantverkare. Lekar och roligheter för alla barn.

Plats: Folkets Trädgård i Ställdalen

Info/ anmälan: Anmäl ert deltagande per mail till folketstradgardstalldalen@gmail.com eller sms 0732-603042 senast en dag före arrangemanget. Ange namn,antalpersoner och telnr

Tid: lördag 29 augusti kl. 11:00-15:00

Plats: Ställdalen

Område: Kopparberg