Pollineringsdag

Utforska den livliga floran och faunan i och runt Folkets Trädgård med din ängsguide Christine Tomtlund. Feriepraktikanterna som jobbar i trädgården kommer att ha en överraskningsaktivitet för alla barn! För barn upp till 12 år.

Folkets Trädgård Ställdalen är en mötesplats och är även tänkt att fungera som en testbed för hållbar odling och kreativa idéer för Ställdalens framtid. I trädgården kan alla som vill smaka på grönsaker, dofta på blommor och vårda växterna och platsen gemensamt. Slå dig ner när du går en runda, kom hit och lek med barnen, stäng grinden så de kan springa fritt. Här finns ett konst- och idéplank där de som vill får måla - ett kreativt uttryck för en demokratisk plats. Den här platsen tillhör alla.

Varmt välkomna in till Folkets Trädgård Ställdalen!

Ställdalens Byalag

Adress: Ställbergsvägen 16, Ställdalen
E-post: byalaget.stalldalen@hotmail.com
Tel: 076-126 68 69

Tid: torsdag 14 juli kl. 13:00-16:00

Plats: Folkets Trädgård Ställdalen

Område: Kopparberg