Invigning av Kulturvägen Stripa till Stjärnfors - en kulturväg genom järnets landskap

Vägen mellan Stripa gruva och Stjärnfors herrgård är en nästan 400 år gammal landsväg som kantas av alléer, stenmurar, milstolpar och väghållningsstenar. Den är utpekad som kulturväg av Trafikverket eftersom detta är ett tydligt exempel på hur vägar drogs genom bergslagens skogslandskap.

I Stripa gruva

  • Kl 12.00 Invigningstal av Mia Geijer, Länsstyrelsen Örebro.
  • Lars Hagström berättar om Kulturvägens tillkomst och historia.
  • Föreningen Industrilandskap i Bergslagen berättar om sin verksamhet. Besökscentrum.
  • Mat och dryck på Stripabryggeriet.

Utefter vägen

  • Ät unik glass hos ”En Får Tacka®” i Danshyttan
  • Besök Hammarbackens skogskafé & loppis. Fiskekort finns att köpa
  • Sara Sporre berättar sagor och sägner i Hällsjötorp

I Stjärnfors

  • Stjernfors skafferi – lokalt mathantverk i hjärtat av Bergslagen
  • "Prova-på-golf" hos Stjernfors GK

Trafikverket och Länsstyrelsen i Örebro är projektägare och Norconsult står för projektledning och framtagning av informationsmaterial. I det aktuella delprojektet medverkar utöver Lindesbergs kommun även Sveaskog samt representanter från det lokala föreningslivet och intressenter i anslutning till vägmiljöerna.

Den digitala guiden Från Stripa till Stjärnfors - En kulturväg genom järnets landskap finns i appen Kultur Lindesberg, en digital plattform som ger olika perspektiv på kulturarvet i Lindesbergs kommun.

Ansvarig för guiden är Kultur- och fritidsenheten, Lindesbergs kommun.

Tid: lördag 20 augusti kl. 12:00-15:00

Plats: Stripa-Stjärnfors

Område: Bergslagen