Premiär för utställning av Lena Jerlströms textilkonst

14 januari-16 februari 2023 hålls en utställning av textilskulpturer i skylfönstret i korsningen Bytesgatan/Kungsgatan, i centrala Lindesberg.

Konstnären Lena Jerlström berättar om sin insipration: Naturen med djur och växter har alltid gett mig tillgång till fantasin och leken där jag kan bygga olika världar, där drömmar får rum, där frågor kan utforskas, där vi tillåter oss att vara på väg utan givna svar men kanske snuddar vid något som vi ännu inte kunnat formulera. Växandet, förgängligheten och själva varandet som människa och samhälle med dess tillgångar, brister och förutsättningar är ämnen som jag ofta söker former och en ton för. Jag arbetar mestadels med textila material i skulpturala uttryck och installationer som rör sig i gränslandet mellan det figurativa och abstrakta.

Du kan se utställningen dygnet runt under perioden.

Pris/entré: Ingen entréavgift
Arrangör: Lindesbergs Konstförening

Tid: lördag 14 januari kl. 06:00

Plats: Korsningen Bytesgatan/Kungsgatan, centrala Lindesberg

Område: Lindesberg