Följ med på en utflykt till Djupdalshöjden

Månadens reservat Djupdalshöjden i Ljusnarsbergs kommun beskrivs som Örebro läns tak. Skogen präglas av ett kargt och vindpinat klimat som ger riktig vildmarkskänsla. Myrar karakteriserar reservatet och denna guidning handlar just om myrarna och hur de skapas, utvecklas och vad som karakteriserar dem.

Det kan vara blött, så vattentäta kängor eller stövlar rekommenderas. Ev. kan snöskor behövas.

OBS! Svår och brant terräng i början, och ojämn mark ute på myren.

Medtag fika, något att sitta på, extra sockor och ev. stavar.
Samling vid reservatets västra parkering. För de som vill kan man åka i samlad trupp från Finnstigen i Bredsjö kl. 10.30.

Djupdalshöjden | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet m fl.
Månadens reservat: Myrarnas marker i Djupdalshöjden (studieframjandet.se) Länk till annan webbplats.

Tid: lördag 29 april kl. 11:30-15:00

Plats: Djupdalshöjdens naturreservat

Område: Kopparberg