Bränntjärnstorpet

Torpet är från 1700-talets slut och har en stark anknytning till författaren och ‎poeten Dan Andersson. Hans farmor och hans far är födda där och många av hans dikter och noveller har inslag av namn, miljöer och personer kring torpet.

Torpet är privatägt. Besök på egen hand. Platsen väl skyltad.