Finngården Rikkenstorp

Gården är ett finnboställe med rötter i tidigt 1600-tal. Platsen och husen var förfallna när familjen Holmdahl flyttade hit på 1970-talet. Ett målmedvetet arbete inleddes för att återskapa den gamla finngården och öppna upp för allmänheten.

Husen har restaurerats och markerna har öppnats upp. Du är välkommen att ströva på stigarna runt gården. Rökstugans gårdstun med bord och bänkar uppåt backen är alltid tillgängligt för besökare. Det lilla finnmarksmuseet i ladan kan öppnas på beställning, likaså rökstugan.

Nere vid sjön kan du hyra en stuga med bastu om du vill dröja kvar. Visning av gården, vägledning längs finnstigarna samt berättelser om finnmarkslivet och Dan Andersson kan bokas av Nils Holmdahl.

Karta: Kulturstig, 4 km Pdf, 762.8 kB, öppnas i nytt fönster.