Kaveltorps gruvmuseum

I museet finns en stor modell av Kaveltorps gruvområde, glasmodell av en tredimensionell gruvkarta, massor av bilder, verktyg/redskap, malmtyper m.m.

Kaveltorps gruvfält är ett historiskt område där kopparmalm och andra metaller har brutits sedan 1600-talet. Gruvdriften var som mest intensiv under 1800-talet, men upphörde helt 1971.

Endast förbokade besök SMS till: 070-628 22 02