Kaveltorps gruvmuseum

I museet finns en stor modell av Kaveltorps gruvområde, glasmodell av en tredimensionell gruvkarta, massor av bilder, verktyg/redskap, malmtyper m.m.

Kaveltorps gruvfält i Kopparberg upptäcktes på 1940-talet av Erik Elzvik. Gruvdriften tog fart på 1850-talet och lades slutligen ner på 1970-talet. Området var rik på mineraler och här börts bland annat zinkblände, blyglans, kopparkis med mera.

Endast förbokade besök:
SMS till: 070-628 22 02