Klacka-Lerbergs gruvpark

Klacka-Lerbergs gruvområde består av lämningar efter en lång tids gruvdrift. Stora mängder järnmalm har hämtats ur berget och fraktats till närliggande hyttor. I gruvparken finns i dag
bl a lämningar av gruvhål, provbrytningar, malmtorg och skrotstenshögar.