Kulturhistoriska stigar

Upptäck Bergslagens kulturhistoriska marker. Bergslagens historia börjar oftast i naturen – i skogen och bergen. Förr var områdena grunden för en livsviktigt industri, idag är de minnesmärken som berättar om livet förr. Följ stigarna och upplev det som lade grunden till Bergslagen och Sverige.

Gruvstigen i Siggebohyttan

Genom att följa den gamla kyrkstigen till det gamla gruvområdet hittar man spår efter de hårda arbete som gruvarbetare fick utstå för att försörja sig själva. Ett arbete som också lade grunden till bergsmännens välstånd. Här finns lämningar efter kolmilor järnbearbetning och de tunga transporterna. Leden är markerad med informationsskyltar.

Klacka-Lerbergs gruvpark

Upplev hur gruvdriften fungerade! I Klacka-Lerbergs gruvpark finns lämningar efter en lång tids gruvdrift, bland annat gruvhål, provbrytningar, malmtorg och skrotstenshögar. Gruvparken bjuder också på en vacker utsikt över Fåsjön.

Kopparstigen

Upptäck Kopparbergs unika historia och vackra träbebyggelse genom Kopparstigen. En rundslinga på 2,5 km med start och mål vid Ljusnarsberg kyrka. Vandringen passar hela familjen och går genom Kopparbergs centrum med den vackra träbebyggelsen och Ljusnarsbergsfältet.

Utmed stigen finns informationsskyltar uppsatta där du får veta med om Kopparberg och dess unika historia. Stigen är markerad med orange färg på träd och stolpar. Kopparstigen går utmärkt att utforska på egen hand året om. Karta Kopparstigen Länk till annan webbplats.

Natur- och kulturstigen i Pershyttan

Natur- och kulturstigen tar dig runt på en 6 km lång slinga i området och berättar byns historia. Till slingan finns ett häfte som beskriver de sevärdheter som finns utmed stigen. Häftet finns att hämta på turistbyrån i stationshuset. Natur- och kulturstigen är märkt med gula markeringar.

Rikkenstorps kulturstig

En 4 km stig genom Finngården Rikkenstorps kulturhistoriska marker. Gården är ett finnboställe med rötter i tidigt 1600-tal. Platsen och husen var förfallna när familjen Holmdahl flyttade hit på 1970-talet. Ett målmedvetet arbete inleddes för att återskapa den gamla finngården och öppna upp för allmänheten. Husen har restaurerats och markerna har öppnats upp. Du är välkommen att ströva på stigarna runt gården. Rökstugans gårdstun med bord och bänkar uppåt backen är alltid tillgängligt för besökare.

Det lilla finnmarksmuseet i ladan kan öppnas på beställning, likaså rökstugan.Nere vid sjön kan du hyra en stuga med bastu om du vill dröja kvar. Visning av gården, vägledning längs finnstigarna samt berättelser om finnmarkslivet och Dan Andersson kan bokas av Nils Holmdahl. Karta: Kulturstig, 4 km Länk till annan webbplats.

Skrekarhyttans Ruin

Vid ruinen i Skrekarhyttan finns stenväggar, masugnsfundament, gravar efter vattenhjul och mycket annat som hörde till hyttan i Västra Skrikarhytte. I anslutning till hyttruinen finns en rundslinga på 1,5 km. Här finns också picknickplats och grillplats.

Slaggstenspromenad i Bredsjö

Gå en slaggstenspromenad i Bredsjö och titta på var och hur den vackra slaggstenen använts. Under promenaden passerar du vackra murar, jordkällare och husgrunder som byggts av gröna slaggstenar. Slaggstenen är en restprodukt från järnframställningen i Bredsjö hytta, som var verksam fram till 1962.

I Bredsjö Folkets Hus finns även den tillhörande permanenta utställningen om Slaggsten och Hyttkonst. Här finns olika typer och färger av slaggsten, sprakande masugnscollage med gammal och framtida grön teknik, svartvita bilder från Bredsjö hytta och dess historia samt några lokala konstnärer bilder. Karta: Slaggstenspromenad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finnstigen

Friluftsmuseum i Bredsjö, 14 km norr om Hällefors, ta del av svedjefinnarnas historia och liv från slutet av 1500-talet och ett par hundra år framåt i tiden. Informationsskyltar finns uppsatta vid de historiska byggnaderna längs den 2 km långa stigen.