Finnstigen

Friluftsmuseum i Bredsjö, 14 km norr om Hällefors, ta del av svedjefinnarnas historia och liv från slutet av 1500-talet och ett par hundra år framåt i tiden. Informationsskyltar finns uppsatta vid de historiska byggnaderna längs den 2 km långa stigen.