Sädesmagasinet Högfors

Äldre sädesmagasin och bruksmuseum från tidigt 1700-tal. En av de äldsta ännu bevarade byggnaderna i Ljusnarsbergs kommun. Loppis.

Öppet 2023
27 juni -13 augusti, varje dag kl. 12-17