Sädesmagasinet Högfors

Sädesmagasin från tidigt 1700-tal och är en av de äldsta nu bevarade byggnaderna
i Ljusnarsbergs kommun. Här finns ett bruksmuseum, fotoutställning och loppis.

Öppet 2024