Skrekarhyttans Ruin

Skrekarhyttans Ruin är ett kulturellt och historiskt intressant område i Viker ca 13 km utanför Nora. Här finns stenväggar, masugnsfundament av kraftiga granitblock, gravar efter vattenhjul, rester efter damvallar, järnvägar, rostugnspipa och mycket annat som hörde till Västra Skrikarhytte hytta. I anslutning till hyttruinen finns en rundslinga på 1,5 km med skyltar och frågor. På varje skylt finns vuxen- och barnfrågor. Här finns också picknickplats och grillplats. Informationsblad Skrekarhyttans ruin (pdf)länk till annan webbplats

Vägbeskrivning. Ta vägen Nora-Hällefors (244), sväng till väg 243 mot Karlskoga, följ väg 243 ca en mil. Åk förbi Vikers kyrka 500m till skylten “Hyttruin”. Tag grusvägen till vänster efter kyrkan, hyttruinen finns till höger efter ca 100 meter.