Tingshuset i Kopparberg

Tingshuset är en betydelsefull byggnad i Kopparberg som berättar om platsens och Bergslagens betydelse sedan gruvnäringen etablerades här under 1600-talet. Byggnaden har sedan den byggdes använts för viktiga funktioner på orten.

Området kring sjön Ljusnaren var från början glest befolkat. På 1620-talet gjordes de första fynden av koppar, efter det ökade befolkningen snabbt. Många av de som kom var kolonisatörer från Finland, som då var en del av Sverige. De hade lockats till Bergslagen med löften om skattefrihet. Bergslagen hade stora mineraltillgångar som låg till grund för utvecklingen av området och bergsbruket. Gruvnäringen blomstrade, gruvor och hyttor anlades i snabb takt. Orten växte i storlek och ett behov av en samlingslokal uppstod.

Den äldsta byggnaden var en så kallad gruvstuga, byggd 1641. Gruvstugan kom att användas som kontor för gruvfogden, tingsplats och samlingslokal. Det var också här
malmen från gruvorna vägdes och räknades. Vid mitten av 1700-talet hade gruvstugan förfallit och ett helt nytt hus byggdes som kallades för rådhus. Rådhuset hade ingen fasadpanel men spåntäckt tak och tornet har samma utseende som idag.

En större ombyggnation sker 1893, huset får sitt nuvarande utseende och blir ett tingshus. Från tidigt 1900-tal har tingshuset använts som kommunalhus och har sedan dess moderniserats i omgångar. På 1990-talet återställdes tingssalen och hallen som de såg ut början av 1900-talet. Tingssalen är dekorerad med schablonmönster och språkband.
Möblerna från 1800-talet är bevarade än idag.

Idag ägs tingshuset av Ljusnarsbergs kommun och används som kontor och möteslokal. Tingshuset skyddades som byggnadsminne 2014 och ligger i den del av centrala
Kopparberg som är av riksintresse för kulturmiljövården.

Kopparstigen

Upptäck Kopparbergs unika historia och vackra träbebyggelse genom Kopparstigen.

En rundslinga på 2,5 km med start och mål vid Ljusnarsberg kyrka. Vandringen passar hela familjen och går genom Kopparbergs centrum med den vackra träbebyggelsen och Ljusnarsbergsfältet.

Utmed stigen finns informationsskyltar uppsatta där du får veta med om Kopparberg och dess unika historia. Stigen är markerad med orange färg på träd och stolpar. Kopparstigen går utmärkt att utforska på egen hand året om.

Karta Kopparstigen Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.