Tingshuset i Kopparberg

Tingshuset i Kopparberg är en viktig karaktärsbyggnad i Kopparbergs historiska centrum. Det berättar tillsammans med andra byggnader runt omkring historien om ortens tillkomst och utveckling när gruvnäringen växte fram i området under 1600-talet.

Kopparfyndigheter lade grunden

Orten upplevde sin storhetstid under 1600-talet då man hittade kopparfyndigheter på platsen. Det var bergsmannen Mårten Finne som 1624 upptäckte Ljusnarsbergsfältet som nu är ett gruvområdet med ca 30 gruvhål i nuvarande centrala Kopparberg. Kopparfyndigheterna lockade en stor mängd nybyggare till platsen, framför allt kom en stor mängd invandrare från Finland till orten. Under det närmaste århundradet bröts inte bara koppar utan även silver, zink, bly och järn i området. Den sista gruvan i centrala Kopparberg lades ner 1975.


Kopparstigen

Upptäck Kopparbergs unika historia och vackra träbebyggelse genom Kopparstigen.

En rundslinga på 2,5 km med start och mål vid Ljusnarsberg kyrka. Vandringen passar hela familjen och går genom Kopparbergs centrum med den vackra träbebyggelsen och Ljusnarsbergsfältet.

Utmed stigen finns informationsskyltar uppsatta där du får veta med om Kopparberg och dess unika historia. Stigen är markerad med orange färg på träd och stolpar. Kopparstigen går utmärkt att utforska på egen hand året om.

Karta Kopparstigen Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.