Finngården Rikkenstorp

En unik finngård från 1600-talets början med ett vackert och väl bibehållet kulturlandskap. På gården finns bl.a. gårdsmuseum, arkiv om Finnmarken och en 4 km lång kulturstig.