Paddla

Nittälven

Nittälven är en smal, kringelikrokig älv som påminner mer om en mindre å, än en älv. Den rinner huvudsakligen genom ett sandigt hedlandskap med övervägande tallskog. På vägen passerar den flera naturreservat och det finns gott om älg och bäver kring älven. Nittälven är en populär paddlingsled och är inte reglerad. Det innebär att bästa paddeltiden är i april–maj, då det är rikligt med vatten i älven.
Karta NittälvenPDF

Järleån

Järleån flyter i sitt nedre lopp i en lugn och kanotvänlig takt. Ett småbrutet landskap med gott om naturliga rastplatser och fina omgivningar.  Kanotleden startar nedströms forsarna vid Järle kvarn. Strax före starten ligger Järleåns naturreservat. Längs ån finns också Järle station, Sveriges äldsta järnvägsstation, samt den vackra bron intill. Järleån lämpar sig utmärkt för en- eller tvådagarspaddling. Ån är förhållandevis lättpaddlad.
Karta JärleånPDF

Rastälven

Rastälven består av en blandning av små sjöar och smala älvpartier avbrutna av forssträckor. Landsvägen ligger bra till för att du ska ha god hjälp av din kanotvagn för landtransporten förbi forsarna. Älven letar sig fram genom ett öppet och omväxlande bergslagslandskap med skog, myrar, jordbrukslandskap, små samhällen och byar. I Rastälven är kanotvagn ett måste.
Karta RastälvenPDF

Svartälven, norra och södra

Svartälven gör skäl för sitt namn med sitt mörka vatten och barrskogsklädda stränder. Älvpaddling varvas med sjöpaddling i några av de långsträckta sjösytemen. Den rinner genom vildmarken med malmförande berg och milsvida skogar och bara ibland bryts känslan av några torp, byar eller enstaka samhällen. Leden som i sin helhet är drygt 20 mil startar i Tyfors i Dalarna och avslutas vid sjön Möckeln i Karlskoga.
Karta Svartälven södraPDF
Karta Svartälven norraPDF