Världens lekar i Ställdalen

Människor från många olika länder bor i och förgyller Ställdalen. Vi samlas för att leka varandras lekar och upptäcka att leken förenar oss alla!

Plats: Folkets Trädgård i Ställdalen

Info/ anmälan: Anmäl ert deltagande per mail till folketstradgardstalldalen@gmail.com eller sms 0732-603042 senast en dag före arrangemanget. Ange namn,antalpersoner och telnr

Tid: fredag 7 augusti kl. 10:30-12:00

Plats: Ställdalen

Område: Kopparberg