Vintervandra

Att vandra på vintern kan vara en fantastisk upplevelse, oavsett om det finns snö eller inte. Njut av den friska luften och stillheten i naturen.

Här i Bergslagen finns många naturreservat som är värda att besöka på vintern, när snön och isen skapar en magisk stämning. Klä dig varmt och packa ryggsäcken med sittunderlag, termos med varm dryck och något gott att äta för att värma dig.

Här är några förslag på naturreservat som du kan utforska på vintern.

Nittälvsdalen

Utmed vattendraget Nittälven sträcker sig ett stort, sammanhängande vildmarksområde med många naturreservat. Naturreservatet Nittälven binder samman flera andra naturreservat till ett stort, sammanhängande vildmarksområde utmed hela Nittälven. Här möter du ett oreglerat vattendrag med forsar, fall och lugna vatten, såväl som artrika gammelskogar och spännande geologiska landformer. Utgå gärna från entrén vid Kolbron.

Nittälven | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Till Naturreservatet Nittälven/Kolbron kan du åka med Närtrafiken. Närtrafik i Örebro län | Länstrafiken Örebro (lanstrafiken.se) Länk till annan webbplats.

Långa tjärnarna

Ett stort vildmarksliknande skogsområde, med gammal skog som på sina håll bär spår av skogsbrand och kolvedhuggning. Här kan du vandra bland skogstjärnar, granskogar, gamla tallar, lövrika skogar och vackra sjöar. I Långa tjärnarna finns sammanlagt cirka 8 kilometer markerad stig. Vid stranden till sjön Stora Kloten finns ett vindskydd med eldplats.

Långa tjärnarna | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Järleån

Ett naturreservat som följer en flera hundra tusen år gammal dalgång där vattnet tar sig från Norasjön via Järleån mot sjön Väringen. Här finns en av länets mäktigaste forssträckor – Långforsen. På vintern kan du se hur isen bildar konstverk längs ån och kanske få en glimt av bäver eller utter. Längs ån hittar du en vandringsled mellan 2,5 och 5 km.

Järleån | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Skärmarbodabergen

Ett unikt och spännande naturreservat, där du kan ge dig ut på upptäcktsfärd bland grottor, bergsbranter och uråldriga tallar. Här kan du uppleva en riktig äventyrsland på vintern, när snön och isen förändrar landskapet. Inom reservatet finns totalt lite drygt 10 km markerad stig, uppdelad på flera stigslingor med färgmarkering.

Skärmarbodabergen | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Murstensdalen

Naturreservatet Murstensdalen är det näst största och mest vildmarksartade av naturreservaten i Örebro län efter Kindla. Det är en tyst och orörd vildmark med djupa raviner, högplatåer med gammal tallskog, stråk av myrar, tjärnar och sjöar. Ett väglöst land där man oftast får vara alldeles för sig själv. Den kanske bästa tiden att upptäcka Murstensdalen är på vintern, när man lätt kan ta sig fram över snön på skidor eller med snöskor. Du kommer på så sätt fram till platser dit stigar och vandringsleder inte når. I området finns både orre och tjäder. Vindskydd och eldplatser finns på flera ställen i reservatet.

Murstensdalen | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Till Murstensdalen kan du åka med Närtrafiken. Närtrafik i Örebro län | Länstrafiken Örebro (lanstrafiken.se) Länk till annan webbplats.