Möt färgprakten i Björskogsnäs

Kan det vara så att guckuskon vet när Sveriges nationaldag infaller? Hur ska man annars förklara att den magnifika orkidén blommar som praktfullast i naturreservatet Björskogsnäs runt den 6 juni varje år.

Daniel Gustafsson är naturvårdsbiolog och förvaltare av skyddade områden på Länsstyrelsen i Örebro län. Av de cirka 100 naturreservat i Bergslagen som hans hjärta klappar för, klappar det extra starkt för Björskogsnäs.
– Det är ett av de finaste alla kategorier. Kulturlandsskapet är fascinerande, floran rik och färgprakten enorm.
Reservaten ligger på en udde i sjön Torrvarpen, och utsikten över vattnet är fantastisk. Mitt i reservatet ligger två gamla gårdar som beboddes ända in på 1970-80-talet. Ryktet säger att i en av dem bodde en gammal dam som räknade alla orkidéer i området och vaktade speciellt över den vackraste av dem alla – guckuskon.
– Den är unik och växer vilt på ängarna och in mellan träden. På ängarna blommar den tidigt, i skogen lite senare. Varje år slår 4 000–6 000 skott ut i en fantastiskt prakt, och höjdpunkten är alltid runt nationaldagen.

Få, om något, naturreservat i Bergslagen bjuder på så mycket svensk sommar som Björskogsnäs. Ladusvalor och tornseglare skriar ovanför de rödmålade ladorna runt den gamla gården. Här blommar tusentals gullvivor och vitsippor, och doften från havet av liljekonvaljer gör en nästan yr i huvudet. Artrikedomen har formats av århundraden av slåtter och bete och av en kalkrik berggrund. Många orkidéer gynnas av kalk, och det är därför som inte bara guckusko utan också nattviol, brudsporre, skogsknipprot och Jungfru Marie nycklar växer rikligt här och bidrar till att det gamla slåtterlandsskapet består.
– Slåttern sker varje år. Betesdjuren går ute från juli till september och gör att gårdskänslan fortfarande finns kvar, säger Daniel.

Besökare vallfärdar till Björskogsnäs när guckuskon blommar. Men Daniel betonar att reservatet är besöksvärt året om. Ängarna blommar hela sommaren och ändrar färg med årstiderna. Lövträdens höstfärger är fantastiska. I Torrvarpen kan du bada från klipporna och det finns ett kalkbrott i reservatets östra del som är spännande. Är du fågelintresserad finns en uppsjö av småfåglar, och ute på sjön hörs storlommen. På vintern kan du njuta av de vita, krispiga fägerna och kanske ta en skridskotur på sjön.

Oavsett tidpunkt, får du en försmak av reservatet redan innan du kommer in i det. Parkeringen ligger en kilometer från entrén och du vandrar på en vacker väg innan reservatets rikedom och fridfullhet tar emot dig med öppna armar. Promenaden
När besöker Daniel själv helst Björskogsnäs? Han funderar och svarar:
– I slutet av maj och i slutet av juni, när det är ganska lite folk. Men, som sagt, det är fint hela året, och har man möjlighet är det intressant att besöka det vid olika tidpunkter för att uppleva hur det skiftar karaktär med årstiderna.

Om du kommer den 6 juni eller dagarna runtomkring och möts av guckoskons praktfullhet kvarstår frågan: Vet guckoskon när Sveriges nationaldag infaller?

Om Björskogsnäs naturreservat

Björskogsnäs bildades 1973 och är 19 hektar stort. Reservatet ligger på en halvö några kilometer sydväst om Grythyttan. I Grythyttan, ta väg 205 mot Karlskoga. Skylt in mot reservatet efter 5 km. Parkera vid parkering före järnvägsövergången. Därifrån är det 1 km promenad in till reservatet. 1,3 km rundslinga leder runt i reservatet. Utflyktsbord och toalett finns, liksom grillplats vid sjön Torrvarpen. Björskogsnäs är tillgängligt för alla, och om man har svårt att gå hela vägen till reservatet kan man med hjälp av en kod till en bom köra hela vägen fram. Kod till bommen får du vardagar från Hällefors kommun: 0591-641 77 alternativt 641 00 alt.

Faktablad Björskogsnäs Pdf, 408.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Daniel tipsar

Daniel Gustafsson vet det mesta om Bergslagens naturreservat, där Björnskogsnäs är hans favorit. Här är hans fyra-i-topp-lista över andra naturreservat som kommer att ge dig en fantastisk upplevelse.

Murstensdalen
Storslagen gammelskog, djupa tjärnar och myrar. Här är man långt från stadens brus. Två rundslingor för vandring 5 och 12 km, med vindskydd och eldplatser. Flera reservat ligger angränsande till Murstensdalen, hela vägen upp till Loka Brunn.
Faktablad Murstensdalen Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Nittälvsreservaten
Här möts man av ett oreglerat vattendrag med forsar, fall och lugna vatten, såväl som artrika gammelskogar och vidsträckta myrar. Med de angränsande naturreservaten är detta ett av länets största skyddade naturområden. Vad sägs om Kaljoxadalen, Brattforsen, Nittälvsbrännan och Mördarheden. Stigar, vandringsleder och rastplatser ger perfekta möjligheter för ett äkta outdooräventyr.
Faktablad Nittälven Pdf, 679.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Långa tjärnarna
Naturreservatet Långa tjärnarna är ett stort vildmarksliknande skogsområde strax söder om Klotens friluftsområde. Skogen är gammal och bär spår av skogsbrand och kolvedshuggning. Här får man vandra bland skogstjärnar, granskogar, gamla tallar, lövrika skogar och vackra sjöar. Fina badmöjligheter på sommaren.
Faktablad Långa tjärnarna Pdf, 663.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tjuråsen
Här ca 20 km väster om Nora möts man av en dramatisk terräng med riktigt gammal skog invid Svartälvens strand. Den magra tallskogen på höjderna står i skarp kontrast till de frodiga och högresta granskogarna nere i dalgångarna. Vandringsled, vindskydd och eldplats.
Faktablad Tjuråsen Pdf, 821.7 kB, öppnas i nytt fönster.