Kulturhistoriska vandringar

Gruvstigen i Siggebohyttan

Längs vandringsleden hittar man spåren efter människans hårda slit som skapade bergsmännens välstånd och som ligger till grund för bergsmansgårdens överdåd. Följ leden och se lämningarna efter kolmilor, järnbearbetning och de tunga transporterna. Vandringen tar dig till det gamla gruvområdet med de djupa vattenfyllda gruvhålen. Leden är markerad och här finns också informationsskyltar som med text och bild berättar om områdets historia, om hur brytningen och arbetet gick till.

100 gravar du måste se innan du dör

Ge dig ut på äventyr i Lindesbergs kommun. Den digitala guiden ”100 gravar du måste se innan du dör” består av 17 platser och 100 gravar- kända som okända som ger dig möjlighet att uppleva Lindesbergs kommuns historia ur ett nytt perspektiv. Få veta mer om levnadsöden, dramatiska händelser och platser. Appen Kultur i Lindesberg Finns att gratis ladda ned i App Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Google Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fornlämningar i Råsvalslund

Följ med på en tur i vikingatiden. I utkanten av Guldsmedshyttan finns ett stort område med fornlämningar efter både boplatser och gravfält. Platsen heter Råsvalslund. Här finns sammanlagt 36 gravar och lämningar efter ett 20-tal hus. Nu väcker vi liv i den by som det bara finns spår av. För 1200 år sedan bodde det runt 30-40 personer i byn. De bedrev lantbruk, jakt och fiske. I den digitala guiden får du veta mer om hur vikingarna levde och vilka växter som finns på platsen idag. Appen Kultur i Lindesberg Finns att gratis ladda ned i App Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Google Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kopparstigen i Kopparberg

En vandringsstig på 2,5 km med fokus på Kopparbergs historia under den gamla koppartiden. Stigen tar dig genom Ljusnarsbergsfältet, ett gruvområdet med ca 30 gruvhål. Informationsskyltar är uppsatta efter vandringsvägen som är markerad med orange färg på träd, stolpar m.m.
Karta Kopparstigen Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kyrkstigen i Hörken

Fram till mitten av 1800-talet fanns ett kyrktvång i Sverige, familjerna var tvungna att gå i kyrkan minst en gång i månaden. Den gamla kyrkstigen mellan Hörken och Ställberg strax norr om Kopparberg har renoverats och stigen börjar uppe i Grills, fortsätter förbi Hörkens kyrka och slingrar sig via skogsstigar vidare ner till Lövskogen i östra Ställberg, ca 10 km söderut. Vandringen bjuder på vacker bergslagsnatur med mäktig skog och hisnande utsikter. Här och där passerar du fina små byar med charmiga gårdar.
Karta: Kyrkstigen, Hörken-Ställberg Länk till annan webbplats.

Rikkenstorp kulturstig

En 4 km stig genom Finngården Rikkenstorps kulturhistoriska marker. Gården är ett finnboställe med rötter i tidigt 1600-tal. Platsen och husen var förfallna när familjen Holmdahl flyttade hit på 1970-talet. Ett målmedvetet arbete inleddes för att återskapa den gamla finngården och öppna upp för allmänheten. Husen har restaurerats och markerna har öppnats upp. Du är välkommen att ströva på stigarna runt gården. Rökstugans gårdstun med bord och bänkar uppåt backen är alltid tillgängligt för besökare. Det lilla finnmarksmuseet i ladan kan öppnas på beställning, likaså rökstugan. Nere vid sjön kan du hyra en stuga med bastu om du vill dröja kvar. Visning av gården, vägledning längs finnstigarna samt berättelser om finnmarkslivet och Dan Andersson kan bokas av Nils Holmdahl.
Start: Finngården Rikkenstorp.
Karta: Kulturstig, 4 km Pdf, 762.8 kB, öppnas i nytt fönster.
www.rikkenstorp.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finnstigen

I Bredsjö ligger friluftsmuseet Finnstigen, där får man genom en historisk vandring på en 2 km lång stig, ta del av skogsfinnarnas liv från slutet av 1500-talet och ett par hundra år framåt i tiden. Längs stigen finns många byggnader som var typiska för skogsfinnarna på den tiden, så som rökstugor, rior och bastur. Friluftsmuseetfinnstigen.se Länk till annan webbplats.

Slaggstenspromenad

Gå en slaggstenspromenad i Bredsjö och titta på var och hur den vackra slaggstenen använts. Slaggstenen är en restprodukt från järnframställningen i Bredsjö hytta, som var verksam fram till 1962. Längs promenaden finns vackra murar, jordkällare och husgrunder som byggts av gröna slaggstenar. bredsjofolketshus.se/slaggstenspromenad Länk till annan webbplats.

Besök Folkets Hus Rotunda i Bredsjö. Konstutställningen visar olika typer och färger av slaggsten, sprakande masugnscollage med gammal och framtida grön teknik, svartvita bilder från Bredsjö hytta och dess historia samt några lokala konstnärers bilder.
bredsjofolketshus.se/slaggstensutstallning-hyttkonst Länk till annan webbplats.

Slotterbergets gruvfält

Slotterbergets gruvfält har anor från 1700-talet. Med stora bergsskreva, som är rester från den tidigare dagbrytningen, och den knappa 250 m långa dagorten, är det verkligen en sevärdhet. Här finns rester av konstgångar och linspel som döljs i storskogen. Uppmärkt gruvstig med upplysningstavlor ger möjligheter för egna strövtåg. Den s k "Venuspassagen" har tagits fram och gångbroar finns över gruvhålen. Skyltat från byn Grängshyttan.

Klacka-Lerbergs gruvpark

Upplev hur gruvdriften fungerade! I Klacka-Lerbergs gruvpark finns lämningar efter en lång tids gruvdrift, bland annat gruvhål, provbrytningar, malmtorg och skrotstenshögar. Gruvparken bjuder också på en vacker utsikt över Fåsjön. Mer om gruvparken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Natur- och kulturstigen i Pershyttan

Natur- och kulturstigen tar dig runt på en 6 km lång slinga i området och berättar byns historia. Till slingan finns ett häfte som beskriver de sevärdheter som finns utmed stigen. Häftet finns att hämta på turistbyrån i stationshuset i Nora. Natur- och kulturstigen är märkt med gula markeringar.

Skrekarhyttans Ruin

Vid ruinen i Skrekarhyttan finns stenväggar, masugnsfundament, gravar efter vattenhjul och mycket annat som hörde till hyttan i Västra Skrikarhytte. I anslutning till hyttruinen finns en rundslinga på 1,5 km. Här finns också picknickplats och grillplats.
Rundslinga Skrekarhyttans ruin Pdf, 16.3 MB, öppnas i nytt fönster.