Välkommen till Bergslagen!

Sinnrikt. Grönt. Skönt. Magiskt. Du befinner dig nu i bruksbygden som förvandlats till en plats av berättelser och upplevelser för alla sinnen. Med naturen och skogen som en självklar och nära plats. Med järnbrukens historia, som lämnat spår att bygga nya äventyr kring.

Här har kulturmiljöer fyllts av kreativitet och konst. Här har skogen blivit till ett skafferi och den gamla järnvägsvallen en cykelled. Här ryms driv och framåtanda, vid sidan av bevarande och en levande historia. För när historia och nytänk möts, händer något speciellt. Välkommen att upptäcka det vilda Bergslagen – en plats för rörelse, nya upptäckter, frisk luft, gemenskap och faktiskt, lite magi.