Kyrkor

Fellingsbro kyrka

Fellingsbro kyrka är en av områdets största kyrkor. De äldsta delarna är från 1100-talet och nuvarande kyrka är resultatet av otaliga tillbyggnader. Miljön runt Fellingsbro kyrka är klassad som sevärd kulturmiljö med kyrka, skola, klockargård och prostgård.

Tfn. 0581-378 50
Kyrkbacken 214, 732 73 Fellingsbro

Grythyttans kyrka

Nio år innan Grythyttan blev stad 1632 uppfördes Grythyttans kyrka. Utseendet är typiskt för Bergslagen, knuttimrad, spånklädd och rödfärgad. Sedan 1904 är taket täckt av skiffer från trakten.

Tfn. 0591-140 21
Kyrkbacken 9, Grythyttan

Guldsmedshyttans kyrka

Kyrkan uppfördes under mitten av 1890-talet i nygotisk stil och ritad av Ludvig Pettersson. Kyrkan är en treskeppig tegelkyrka med tvärskepp, kor och ett sidoplacerat torn. I kyrkan finns en orgel från 1960-talet, tillverkad i Dresden.

Tfn. 0581-888 00
Gullblankavägen 5, Guldsmedshyttan

Hjulsjö kyrka

Kyrkan mitt i byn i Hjulsjö invigdes 1643. Här finns en unik träskulptur, en dopängel, som bär upp dopskålen från 1700-talet. Kyrkan är spånklädd, timrad och rödfärgad och typisk för Bergslagen.

Tfn. 0591-640 10
Hjulsjö, Hällefors

Hällefors kyrka

Hällefors är en vacker, spånklädd och rödfärgad kyrka från 1644 som utvidgades till korskyrka på 1740-talet. På predikstolen, som troligen är lika gammal som kyrkan, finns målningar som föreställer bl.a. de fyra evangelisterna.

Tfn. 0591-640 10
Fjällbovägen 6, Hällefors

Hörkens kyrka

En säregen kyrka i tjärat timmer med rödfärgade knutar och ett spåntäckt tak. Kyrkan byggdes i nationalromantisk stil med knuttimrade väggar. Interiören präglas av mörklaserade timmerväggar, den grönblåmålade inredningen och den öppna takstolen.

Tfn. 0580-66 12 00
Hörken, Grängesberg

Järnboås Kyrka

Kyrkan är knuttimmrad och uppfördes 1658-59 spånklädd och rödfärgad men fick sitt nuvarande utseende med ljust målad slät panel som ger intryck av att den är putsad 1795.

Tfn. 0587-84 800
Järnboås, Nora

Lindesbergs kyrka

Lindesbergs kyrka är ursprungligen en medeltida kyrka. Kyrkan återuppbyggdes 1870-1872 i nyromansk stil efter en förödande stadsbrand 1869. Här finns en predikstol, tillverkad av fabrikör Heldenstedt i Örebro och ett av de äldre inventarierna är en dopängel av gips.

Tfn. 0581-888 00
Kungsgatan 15, 711 30 Lindesberg

Ljusnarsbergs kyrka

Den spånklädda, faluröda timmerkyrkan i Kopparberg är från 1635. Den omgestaltades invändigt i fornnordisk stil under slutet av 1800-talet, en inredning som idag hör till de bäst bevarade i landet från denna tidsperiod. Ljusnarsbergskyrka anses vara en av mellan Sveriges största och vackraste träkyrkor, en gång utsedd till Sveriges vackraste kyrka.

Tfn. 0580-66 12 00
Kyrkogårdsgatan, Kopparberg

Nora kyrka

Då Nora kyrka uppfördes 1878-80, revs en äldre kyrka som lär ha varit uppförd på 1400-talet. Enligt traditionen är Nora kyrka den tredje på samma plats. Nora kyrka är en nyromansk basilika ritad av P. Andersson, Örebro. Interiören dekorerades på 30-talet - takmålningar och glasfönster av Einar Forseth och väggmålningar av Ragnhild Nordensten.

Tfn. 0587-84 800
Prästgatan, Nora

Näsby kyrka

Näsby kyrka i Frövi invigdes 1861 och ersatte en gammal kyrka som funnits på platsen under flera århundraden. Näsby är en nyromansk kyrka med korsarmar, torn i väster och absid i öster och den ligger vackert vid Väringens strand.

Tfn. 0581-378 50
Centralvägen 86, Frövi

Ramsbergs kyrka

Kyrkan invigdes 1791 och kallades då Gustav III:s kyrka. Den är byggd i gustaviansk stil med brutet tak. Tornet har en imponerande port beslagen i järn. I kyrkan finns en altaruppsats i barockstil och en rad intressanta prästporträtt från 1600- och 1700-talen. Öppnas vid förfrågan

Tfn. 0581-888 00
Ristanvägen 4, Ramsberg

Spannarboda

1923 uppfördes ett enkelt församlingshem som fungerade som gudstjänstlokal. 1936-1937 byggdes församlingshemmet om och fick mer utseendet av en kyrka. 1993 genomfördes ytterligare en renovering när kyrkan fick sitt nuvarande utseende. Öppnas vid förfrågan.

Tfn. 0581-378 50
Spannarboda, Lindesberg

Vedevågs kyrka

Den åttkantiga kyrka invigdes 1837 och var initierad och bekostad av brukspatronen Eric Cederborgh. Kyrkan saknar nästan helt symboler och utsmyckningar och inredningen präglas av funktionalitet snarare än prakt. Öppnas vid förfrågan

Tfn. 0581-888 00
Kyrkvägen, Vedevåg

Vikers kyrka

Kyrkan är byggd i nygotisk stil med långhus och tvärskepp samt tresidigt kor. Bergsmannen Israel Larsson skänkte mark till både kyrka och kyrkogård. Kyrkan byggdes under åren 1869-1871.

Tfn. 0587-84 800
Viker, Nora