Upptäck vinterns naturreservat

Våra naturreservat kan du med fördel besöker under vintern. Vägarna plogas inte fram till alla reservaten men oftast kan du ta dig fram på andra sätt. Packa gärna med lite varma extrakläder för fikapausen och tänk på att det blir mörkt mycket fortare vintertid, så en pannlampa kan vara bra att ha med. Och de år snön och isen lyser med sin frånvaro, är vinterns natur rofylld att uppleva även till fots. Ta det bara lite extra försiktigt då det kan vara lite halkigt på stigarna. Ta på dig kängorna, snöskorna eller skidorna och ge dig ut i några av våra vackraste naturområden!

Djupdalshöjden

Djupdalshöjden ligger precis som namnet antyder högt i landskapet och erbjuder långa, snörika vintrar. När snön tinat bort från Närkeslätten ligger den ofta kvar ett bra tag till i Djupdalshöjden. Här kan du skida fram mellan vresiga trädåldringar och ut över öppna myrmarker. Är det nysnö hittar du kanske spår efter både varg och lodjur. Terrängen är kuperad, så ta god tid på dig. Markerad led samt vindskydd och raststuga med tillhörande grillplatser finns. Tips, ta med skidor eller snöskor så kan du lättare ta sig fram över snön.
Läs mer på: Djupdalshöjden | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Nittälvsdalen - ett kluster av naturreservat

Utmed vattendraget Nittälven sträcker sig ett stort, sammanhängande vildmarksområde med många naturreservat. Här möter du ett oreglerat vattendrag med forsar, fall och lugna vatten, såväl som artrika gammelskogar och spännande geologiska landformer. Det finns gott om markerade stigar i området som passar för både korta och långa vandringar.
Läs mer på: Nittälvsdalen | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Murstensdalen

Strax söder om den anrika kurorten Loka Brunn finner du är ett av våra största naturreservat, Murstensdalen med djupa skogar och myrvidder. Den kanske bästa tiden att upptäcka Murstensdalen är på vintern, när man lätt kan ta sig fram över snön på skidor eller med snöskor. Du kommer på så sätt fram till platser dit stigar och vandringsleder inte når. I området finns både orre och tjäder. Om du har tur så stöter du upp någon av dem, som far iväg med ett skrämmande brak. Vindskydd och eldplatser finns på flera ställen i reservatet.
Läs mer på: Murstensdalen | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Järleån

Järleåns naturreservat följer en flera hundra tusen år gammal dalgång där vattnet tar sig från Norasjön via Järleån mot sjön Väringen. Här finns en av länets mäktigaste forssträckor – Långforsen. Vill du se Långforsen brusa är vårfloden bäst att pricka in, medan blomsterprakten är som vackrast på försommaren. Här finns rastplatser och längs ån går en vandringsled mellan 2,5 och 5 km. Faktablad Järleån Pdf, 603.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Läs mer: Järleån | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Salboknös

Vid Salboknös finns några av de äldsta tallarna i länet. De började växa redan när Sten Sture den äldre var riksföreståndare i Sverige, på 1480-talet. Tallskogen i Salboknös blockbrant är en av få platser i länet där skogen lämnats i stort sett orörd av människan. Blockbranten med dess spännande geologiska former saknar motsvarighet i länet. Från toppen av Salboknös har du en vidsträckt utsikt över det omgivande landskapet. Runt berget finns en grandominerad gammelskog där flera sällsynta växter, djur och svampar trivs.
Läs mer: Salboknös | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Skärmarbodabergen

Skärmarbodabergen är en unik och spännande plats året runt. Ge dig ut på upptäcktsfärd bland grottor, bergsbranter och uråldriga tallar – för här har naturen blivit ett riktigt äventyrsland. Inom reservatet finns totalt lite drygt 10 km markerad stig, uppdelad på flera stigslingor med färgmarkering. Vid entrén till reservatet finns grillplats och här kan du värma upp i en hinderbana.
Läs mer: Skärmarbodabergen | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.