Stripa gruvmiljö

Stripa gruva är en unikt välbevarad gruvmiljö från 1900-talet i modernistisk industriarkitektur. Gruvmiljön vittnar om Bergslagens betydelse för det svenska välfärdssamhällets uppbyggnad under 1900-talet. 

Guidade visningar planeras för sommaren 2024. Informationen uppdateras löpande.